Podczas szkolenia online o podatkach zadaliście dużo ciekawych pytań. Aby jeszcze bardziej rozjaśnić temat rozliczeń podatkowych, odpowiadamy na nie. Jeśli macie kolejne, piszcie je w komentarzach, odpowiemy!

 

 Czy remanent wpływa na zaliczkę za grudzień?

Nie, remanent końcowy nie wpływa na opłacenie zaliczki na podatek dochodowy za grudzień. Remanent końcowy wpłynie na wysokość rocznego dochodu, a więc zostanie on uwzględniony przy sporządzaniu rozliczenia rocznego. Przypomnijmy, że remanent muszą sporządzić na koniec roku przedsiębiorcy prowadzący księgę przychodów i rozchodów. Jak wynika z art. 24 
ust. 2 ustawy o PIT dochód to różnica pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania:

  • powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego – jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż początkowego lub
  • pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego – jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

 

Jeśli zatrudnię kogoś na zlecenie na kwotę 150 zł to czy na koniec roku wystawiam mu jakiś dokument czy to tylko ja płacę zaliczkę?

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną. W zależności od tego kto zostanie zatrudniony, zleceniodawca będzie musiał dopełnić różnych obowiązków. Osoba zatrudniająca pracownika na umowę zlecenie zawsze jednak zobowiązana jest przez cały rok płaci za nich zaliczki na podatek dochodowy, a na koniec roku sporządzić dla każdej takiej osoby PIT-11. Jest to roczna deklaracja zawierająca informacje o podatku dochodowym od osób fizycznych związanym z dochodami danej osoby, uzyskanymi przez nią w danej firmie. W PIT-11 zleceniodawca ujmuje dochody, z których osoba zatrudniona musi się rozliczyć się w zeznaniu rocznym – dotyczy to wszystkich rodzajów umów zawartych z tą osobą w ciągu roku.

Jeden PIT-11, w nieprzekraczalnym terminie do 28 lutego 2014 roku, należy przekazać osobie, której dotyczy dane rozliczenie. Drugi egzemplarz PIT-11 musi zostać wysłany do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania podatnika (zleceniobiorcy), a trzeci (kopia) powinna zostać w archiwum firmy. Za niewydanie pracownikowi PIT-11 do końca lutego grozi kara grzywny.

 

Czy w roku 2016 zmieniają się przepisy dotyczące korekty kosztów, w związku z brakiem zapłaty za nasze zobowiązanie?

Od początku 2013 r. w podatkach obowiązuje tzw. korekta kosztów związana z niezapłaconymi wydatkami.  Z nowym rokiem obowiązek zostaje zniesiony. Przedsiębiorcy nie będą musieli pomniejszać kosztów o nieopłacone wydatki tym samym dostarczać księgowym informacji o zapłaconych fakturach.  

 

Koszty jakie płace w biurze rachunkowym za prowadzenie księgowości oraz składkę zdrowotna mogę wliczyć w koszty przychodu?

Biuro rachunkowe powinno wystawić fakturę i na tej podstawie można taki wydatek ująć w kosztach uzyskania przychodu. Natomiast składka zdrowotna nie może stanowić kosztu, gdyż jest ona odliczana bezpośrednio od zaliczki na podatek dochodowy. Składka zdrowotna, którą płaci podatnik to 9% podstawy (w działalności gospodarczej minimalna podstawa składek stanowi 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw), odliczyć za to może tylko 7,75% podstawy.

 

Prowadzę od 3 miesięcy jednoosobową dzialalność gospodarczą, chce zapytać czy mogę dokonać zakupu ekspresu do kawy i zaliczyć do kosztów prowadzenia działalności?

W takim przypadku nie ma znaczenia czas prowadzenia działalności. Jest to zależne od rodzaju i specyfiki prowadzonej działalności. Przykładowo, jeżeli dochodzi do spotkań z klientami taki zakup mógłby stanowić koszt uzyskania przychodu.

 

Do kiedy powinnam sporządzić remanent roczny?

Remanent należy sporządzić na dzień 31 grudnia.

 

Jak powinnam wykazać straty w zakupionych towarach?

Straty w towarach należy wykazać w protokole strat i zniszczeń, który dołącza się do spisu z natury.

 

Czy w remanencie wykazuję sprzęt, który używam w działalności ( komputer, samochód)

W remanencie nie wykazujemy majątku/wyposażenia firmy.

 

Czy gdy mam zawieszoną działalność muszę złożyć zeznanie roczne ?

Tak, zeznanie roczne należy złożyć nawet jeżeli firma jest zawieszona.