Może się wydawać, że firmy posiadające niewielką liczbę wiernych klientów nie mają szans w zglobalizowanej rzeczywistości biznesowej. Czy strategia niszy rynkowej to właściwy wybór w dzisiejszych czasach? Wyjaśniamy to krok po kroku.

 

Co to jest nisza rynkowa?

Można definiować ją na dwa sposoby. Z punktu widzenia odbiorcy to wąska grupa nabywców poszukująca ściśle określonych korzyści. Można też określić ją bardziej precyzyjnie - jako produkt lub usługę spełniającą specyficzne potrzeby konkretnej grupy odbiorców.

Strategia przedsiębiorcy wykorzystującego niszę rynkową polega na skoncentrowaniu swojej działalności wokół tych właśnie specyficznych potrzeb i korzyści.

 

Jakie są zalety strategii niszy rynkowej?

Niektórzy przedsiębiorcy i eksperci uważają, że to właśnie znalezienie odpowiedniej niszy jest kluczowe dla osiągnięcia biznesowego sukcesu, a pozostałe strategie to tylko pochodne. Do najważniejszych zalet strategii niszy rynkowej należą:

  • możliwość uniknięcia konkurencji;
  • efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów na kluczowych obszarach działania;
  • uzyskanie przewagi konkurencyjnej przy wykorzystaniu relatywnie niewielkich środków finansowych;
  • wykorzystanie kapitału ludzkiego - wiedzy i umiejętności właściciela i pracowników.

 

Jak skorzystać z niszy rynkowej? Można to zrobić na trzy sposoby.

  1. Pierwszy to identyfikacja grupy osób, których potrzeby nie są zaspokojone w istniejącym już segmencie rynku. Dokonuje się to w oparciu o kryteria takie jak: zasięg terytorialny, grupy klientów, oferowany asortyment oraz innowacje.

  2. Drugi sposób to uzupełnienie istniejącej niszy rynkowej na podstawie zachowań i preferencji klientów - np. uzupełnienie produktu o usługę, darmową informację czy inne cechy atrakcyjne dla użytkowników.

  3. Można też wykreować zupełnie nowy rynek. Zmiany preferencji konsumentów, zmiany prawa, powstawanie nowych produktów - wszystko to sprzyja innowacjom i budowaniu przewagi konkurencyjnej.

 

Jak dowiedzieć się o istnieniu niszy rynkowej?

Najważniejsze jest osobiste zaangażowanie i pasja. Nasze zainteresowania i wiedza to źródło niezwykle cennego kapitału - o ile znajdziemy dla niego zastosowanie. To jednak nie wystarczy. Konieczna jest uważna obserwacja rynku i śledzenie bieżących trendów i zachowań konsumenckich - tylko w ten sposób dowiemy się, czy nasz pomysł ma potencjał.

Pomocne będzie skorzystanie z narzędzi on-line, takich jak Google Keyword Tool, Google Insights czy Google Trends, a także analiza raportów branżowych czy danych GUS.

 

 

Jakie zagrożenia wiążą się z wykorzystywaniem niszy rynkowej?

Największe zagrożenia wynikają z niedostatecznej wiedzy na temat wybranej niszy. Niewystarczająca znajomość rynku i źle rozpoznane potrzeby konsumentów mogą prowadzić do wyboru zbyt małego lub nieatrakcyjnego segmentu rynkowego i porażki całego przedsięwzięcia.

Inna kategoria zagrożeń związana jest ze specyfiką konkurencji - niska bariera wejścia lub jej brak powoduje, że początkowa przewaga może zostać szybko zniwelowana. Konkurencja może pojawić się także na węższym podsegmencie naszej niszy rynkowej i odebrać nam najbardziej wartościowych klientów.

 

 

Czy korzystanie z niszy rynkowej się opłaca?

Zdecydowanie tak. Większość małych i średnich przedsiębiorców przekonało się o jej zaletach- nawet jeśli prowadzenie biznesu w oparciu o taką strategię nie było wynikiem świadomej decyzji.

Niska bariera wejścia i wyższa niż gdzie indziej wartość kapitału ludzkiego to czynniki kluczowe dla osiągnięcia biznesowego sukcesu. A możliwość realizowania swoich pasji w biznesie dla wielu z nas jest zyskiem samym w sobie.