Podczas szkolenia online Auto w firmie nasi eksperci odpowiadali na pytania na wysokich obrotach. A ponieważ pytań od Was było sporo, postanowiliśmy włączyć piąty bieg i odpowiedzieć na wszystkie w osobnym artykule. Prowadzisz zarówno auto, jak i działalność? Koniecznie przeczytaj!

 

Wojtek: Gdzie na stronie mBank można dokonać symulacji leasingu na samochód o wartości X? Czy gdzieś mogę uzyskać wyliczenia faktycznej ceny pojazdu po uwzględnieniu odliczeń podatkowych podczas całego okresu trwania umowy?

 

Najpewniej jest udać się do placówki, gdzie doradca dobierze odpowiednią formę finansowania biorąc pod uwagę wszystkie aspekty danej firmy oraz przedstawi kompletna ofertę uwzględniającą koszt leasingu wraz z warunkami i dodatkowymi usługami.

 

kmieta: Czym powinien kierować się przedsiębiorca wybierając sposób finansowania? Czy istnieją jakiejś konkretne kryteria, którymi powinien się kierować, żeby wybrać najkorzystniejszy sposób finansowania? Oczywiście mam na uwadze całościowy koszt zakupu pojazdu z wliczeniem wszystkich kosztów, np. ubezpieczenia itp.

 

Na początku powinniśmy oszacować, jakie koszty miesięczne może ponieść nasza firma w celu utrzymania samochodu. Powinniśmy mieć również świadomość struktury kosztów i dochodu oraz ich prognozy po to aby wybrać odpowiednią formę finansowania. Wiąże się to z zaliczeniem raty odsetkowej lub raty leasingowej w koszty, co ostatecznie obniży nam podstawę do opodatkowania.

Jeśli chodzi o koszty, to z pewnością powinniśmy spojrzeć na całkowity koszt finansowania. W przypadku kredytu jest to oprócz oprocentowania również prowizja za udzielenie kredytu czy też ubezpieczenie. Jeśli zamierzamy spłacić kredyt wcześniej niż ustalony z bankiem okres, powinniśmy również zapytać o prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu.

 

rafal: Czy nie ma żadnych różnic w finansowaniu w zależności, czy to jest osobowe auto, czy pow. 3,5 tony? W rozliczeniu podatków różnice na pewno są?

 

Oczywiście, że różnice istnieją. W zakresie samochodów pow. 3,5 tony, czyli typowych samochodów ciężarowych leasingodawca oferuje inne produkty i inne procedury (w dużej mierze również uproszczone). Przy czym największa różnica dotyczy konsekwencji podatkowych do leasingobiorcy. Dla samochodów typowo ciężarowych wykorzystywanych zarobkowo do działalności gospodarczej nie ma ograniczeń wynikających z ustawy VAT w zakresie możliwej do rozliczenia kwoty VAT, korzystający rozlicza wówczas 100% VAT.

 

Hippocrates: Czy tzw. kilometrówka obowiązuje w przypadku wprowadzenia samochodu prywatnego do firmy i amortyzowania go ? Czy koszt paliwa i serwisowania takiego samochodu jest kosztem dla firmy ?

 

W takim przypadku nie obowiązuje kilometrówka, amortyzacja do wysokości 20 tys EUR i adekwatnie proporcjonalnie inne koszty są kosztami podatkowymi. Oddzielnym zagadnieniem jest rozliczanie VAT od kosztów paliwa i serwisowania, jeśli nie decydujemy się na wariat mieszany (czyli użytek prywatny i firmowy – możliwość rozliczenia 50% VAT), a chcemy używać samochodu wyłącznie dla celów firmowych i rozliczać 100% wówczas prowadzimy ewidencję przebiegu takiego pojazdu.

 

kmieta: Czy w przypadku wprowadzenia auta prywatnego do firmy i po zamorytzowaniu go można go wyprowadzić bez problemu? Czy po późniejszej sprzedaży (po wyprowadzeniu) należy w jakiś sposób uwzględnić to w rozliczeniach firmy?

 

Tak, po zamortyzowaniu samochodu w KPiR jest możliwość wyprowadzenia auta na cele prywatne. Konsekwencją takiego działania będzie związane z rozliczenia VAT z tego tytułu. Odnośnie podatku dochodowego - w sytuacji, kiedy samochód był amortyzowany w firmie sprzedaż należy opodatkować podatkiem  PIT pomimo tego, iż został on wyprowadzony na cele prywatne. Opodatkowania podatkiem PIT w firmie można uniknać jeśli sprzedaż samochodu nastąpi w ciągu 5 lat od wyprowadzenia go na cele prywatne licząc od końca roku, w którym nastąpiło przekazanie samochodu na cele prywatne.

 

Hippocrates: W jaki sposób określa się wartość używanego samochodu prywatnego na dzień wprowadzenia go do firmy.

 

W celu wprowadzenia samochodu do ewidencji środków trwałych w KPiR należy posiadać dokument zakupu/nabycia pojazdu lub wycenić go u rzeczoznawcy. Jeśli podatnik nie posiada dokumentu nabycia, może dokonać wyceny stosując ceny rynkowe dla danego typu samochodu z grudnia roku poprzedzającego rok wpisania do ewidencji środków trwałych.

 

ryba4: Po czyjej stronie jest kwestia likwidacji ew. szkód komunikacyjnych i sporu z ubezpieczycielem w przypadku leasingu - po stronie właściciela pojazdu (leasingodawcy) czy użytkownika (leasingobiorcy) ?

 

W tym zakresie leasingobiorca ma wybór, w przypadku oferty z serwisem i wysoką wartością końcową, również likwidacją szkody zajmie się finansujący. Jednak w przypadku standardowych ofert leasingu likwidacją szkód zajmuje się użytkownik/korzystający, to korzystający zna okoliczności, w jakich wystąpiła szkoda i posiada dokumenty niezbędne do likwidacji szkody.

W przypadkach spornych, finansujący pomaga korzystającemu, natomiast jeśli rozwiązanie nie jest możliwe na drodze polubownej finansujący ceduje na korzystającego prawa i ewentualne roszczenia do ubezpieczyciela. Musimy pamiętać o tym, że, mimo iż formalnie finansujący formalnie jest właścicielem samochodu, to celem leasingu jest umożliwienie korzystającemu korzystania z samochodu w zakresie jak właściciel, zarówno z zaletami jak i wadami takiego korzystania.

 

Hippocrates: W przypadku sprzedaży samochodu amortyzowanego, jaka kwota jest przychodem do opodatkowania ?

 

Sprzedając samochód podatek dochodowy będzie odprowadzony od kwoty netto podanej na dokumencie sprzedaży. W przypadku sprzedaży samochodu, który nie został jeszcze zamortyzowany, niezamortyzowana cześć będzie stanowiła koszt, który zmniejszy dochód, a tym samym wpłynie na wysokość podatku do zapłaty.

 

ggg: Kto ubezpiecza samochód w leasingu? Finansujący, czy klient?

 

Finansujący ma zwykle podpisane umowy z ubezpieczycielami i rekomenduje takie ubezpieczenie korzystającemu. Umowy te maja pełny zakres ubezpieczenia, co jest istotne z punktu widzenia finansującego, który jest właścicielem samochodu, a samochód praktycznie stanowi jedyne zabezpieczenie transakcji leasingowej, umowy te zwykle uwzględniają również indywidualne zniżki, jeśli takie posiada korzystający, natomiast koszty ubezpieczenia pokrywa korzystający.

W tym przypadku wszelkie formalności związane z ubezpieczeniem poza zapłatą kosztów ubezpieczenia ponosi finansujący.

Korzystający również ma możliwość skorzystania z ubezpieczenia innego, np. własnego ubezpieczyciela, o ile zakres ubezpieczenia jest akceptowalny dla finansującego. W takim przypadku formalności z tym związane spoczywają na korzystającym.

 

apar@wp.pl: Czy w leasingu operacyjnym można zaliczyć w koszty całość rat leasingowych niezależnie od wartości - nawet powyżej limitu 20 tyś Euro? Co w pozostałych formach finansowania?

 

 

Tak, w przypadku leasingu operacyjnego całość rat leasingowych stanowi koszt uzyskania przychodu bez względu na cenę samochodu, tak więc kwota 20 tys. EUR w leasingu operacyjnym nie ogranicza możliwości zaliczenia rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów. To m. in. Jest zaletą leasingu operacyjnego.

 

ryba4: Co do “Kto ubezpiecza samochód w leasingu?” to ja mogę odpowiedzieć, że leasigodawca narzuca ubezpieczyciela i narzuca ofertę za swoim pośrednictwem, ale za opłatą odpowiedniej “kary” możesz wybrać ubezpieczyciela i zakupić polisę we własnym zakresie. Pytanie, kto bawi się w likwidację szkody ?

 

Finansujący zwykle preferuje ubezpieczyciela z jakim ma podpisane umowy, z powodu zakresu ubezpieczenia. Samochód jest zabezpieczeniem transakcji i finansującemu zależy na tym aby zakres ubezpieczenia był pełny, co jest w interesie i finansującego i korzystającego. Ale oczywiście korzystający może wybrać inne ubezpieczenie tzw. własne, czyli nie to które proponuje finansujący.

Opłata, o której Pan wspomina, przy najmniej w przypadku mLeasing występuje tylko wówczas, gdy korzystający w trakcie umowy zmienia decyzję w zakresie korzystania z ubezpieczyciela np. po roku decyduje się na zmianę wariantu z proponowanego przez finansującego na inny. 

Opłata ta nie jest karą, lecz wiąże się z koniecznością przygotowania aneksu do umowy zmieniającego warunki w zakresie ubezpieczenia pojazdu . Wysokości opłat dodatkowych, tzw. tabele opłat i prowizji, podobnie jak banków powinny być dostępne na stronach internetowych firm leasingowych.

Nie udało Ci się uczestniczyć w szkoleniu? Nic straconego! Jego zapis znajdziesz tutaj!

Już dziś zapisz się na nasze kolejne szkolenie online! Tym razem porozmawiamy o podatkach.