Z tego tekstu dowiesz się:

 • Dlaczego warto wziąć kredyt dla firmy?
 • Jaki rodzaj kredytu będzie najlepszy dla ciebie i twojej firmy?
 • Co można sfinansować dzięki kredytowi?

 

Dopiero startujesz na rynku z firmą i zastanawiasz się nad możliwościami wzięcia kredytu w banku na rozwój twojej firmy? A jeśli już ją prowadzisz, a potrzebujesz dofinansowania? Niskie stopy procentowe mogą zachęcać do zaciągnięcia kredytów.

Moment na podparcie się finansowaniem bankowym twojej firmy wciąż jest dobry. Powinieneś wziąć jednak pod uwagę, że zmiany na rynku są szybkie i nie jest wykluczone, że w niedalekiej przyszłości mogą wzrosnąć marże kredytowe. Planując zaciągnięcie kredytu, musisz liczyć się także z tym, że tzw. WIBOR (stopa procentowa ustalana na rynku międzybankowym), będąca punktem odniesienia dla ceny twojego kredytu nie zawsze będzie tak niska, jak dziś – może z czasem rosnąć, szczególnie, gdy Rada Polityki Pieniężnej NBP, obserwując ew. wzrost inflacji podwyższy stopy procentowe.

Mówiąc krótko – zaciągając kredyt dziś, spróbuj przewidzieć (być może podpierając się też prognozami analityków) co będzie z nim w przyszłości - jakie może być twoje obciążenie spłatami rat za np. pół roku czy rok. Uwzględnij to w swoich planach.

 

Kredyt dla firmy na start

Jesteś na początku swojej biznesowej drogi i brakuje ci pieniędzy na rozwinięcie firmy. Najpierw przemyśl, na co konkretnie i ile potrzebujesz zewnętrznego wsparcia finansowego. Zaplanuj, w jaki sposób chcesz rozwijać swoją firmę. Potem postaraj się ustalić, ile będzie cię kosztować realizacja tych planów i jaka może być w tym rola banku. Przy kredycie w rachunku na bieżące potrzeby nie musisz przedstawiać biznesplanu – procedura jego przyznawania jest uproszczona.

Biznesplan będzie potrzebny dopiero przy kredycie inwestycyjnym, gdzie pokażesz symulację jego wpływu na wzrost wartości firmy oraz to, w jaki sposób zarabiasz pieniądze i jakie są szanse na pomnażanie przychodów twojej firmy.

 

Typowe, wymagane zabezpieczenia kredytu inwestycyjnego dla MSP

 • weksel in blanco,
 • hipoteka na nieruchomości,
 • zastaw rejestrowy na składnikach majątku (maszyny, urządzenia, samochody),
 • poręczenie osób trzecich,
 • cesja z kontraktu handlowego,
 • pełnomocnictwo do rachunku bankowego.

 

Bankowe finansowanie dla twojej firmy, nawet jeśli prowadzisz ją jednoosobowo, możesz stosunkowo szybko uzyskać w banku w postaci limitu kredytowego w koncie, kredytu obrotowego lub karty kredytowej. Zwykle wniosek o kredyt w rachunku bieżącym, pożyczkę czy kartę kredytową bank przydzieli ci już po pierwszym roku działalności.

W kilku bankach możesz liczyć na to, że nastąpi to szybciej, ale nie będą to wysokie kwoty. 

 

Pamiętaj!

Banki chętnie obsługują jednoosobowych przedsiębiorców, którzy jednocześnie wykonują wolny zawód, m.in. lekarzy, prawników, notariuszy, dziennikarzy. Ci profesjonaliści mogą liczyć nawet na otrzymanie 15 tys. zł od pierwszego dnia prowadzenia firmy.

 

Kredyty dla firm w rachunku bieżącym i obrotowe

Wygodną i szybką formą dostępu do gotówki z banku uzyskasz natomiast otwierając linię kredytową. Szczególnie, w sytuacji gdy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą i byłeś już znany bankowi jako osoba prywatna korzystająca z jego różnych usług. Bank udostępni ci więc firmową linię kredytową na podstawie historycznych informacji o obrotach na twoim prywatnym rachunku.

 

Pamiętaj!

Na koszty twojego kredytu składają się: odsetki, prowizje i opłaty dodatkowe. Oprocentowanie kredytu to stawka roczna lub stawka bazowa (WIBOR/LIBOR) plus opłaty i prowizje pobierane przez bank.

 

 

Twoja mikrofirma działa już dłużej na rynku i dała się poznać bankowi. Bank może na tym etapie zgodzić się sfinansować twoje dalsze plany rozwoju kredytem obrotowym. Jest on zazwyczaj nie tylko wyższy od przydzielonego limitu kredytowego w rachunku, a przy tym bardzo wygodny, bo w przeciwieństwie do kredytu inwestycyjnego bank nie będzie wymagał od ciebie przedstawienia zabezpieczeń majątkowych. Mikrofirmy, szczególnie te na starcie, często nie mają majątku, który stanowiłby dla banku wystarczające zabezpieczenia spłaty.

 

Pamiętaj!

Również małe firmy mają prawo wliczyć odsetki, prowizje i opłaty bankowe w koszty uzyskania przychodu, zmniejszając w ten sposób podatek, który muszą zapłacić. Odsetki muszą być jednak spłacane terminowo.

 

Kredyt firmowy na inwestycje

Przy kredycie inwestycyjnym Bank będzie patrzył na twój biznes okiem inwestora i musi być przekonany, że warto dać pieniądze. Będzie nie tylko chciał widzieć dochody, jakie uzyskasz z kredytu, ale także zagwarantować sobie wysokie prawdopodobieństwo spłaty rat i odsetek i to terminowo.

Na taki kredyt możesz liczyć, jeśli rozwiniesz firmę, „rozbujasz” ją do tego stopnia, że uniezależnisz się nawet od wahnięć koniunktury w swojej branży. Na ogół banki udzielają kredytu inwestycyjnego po roku działalności firmy lub dłużej. Zanim bank udzieli ci kredytu inwestycyjnego, będzie chciał poznać aktualny stan finansowy twojej firmy, zbada m.in. jej bilans i inne dokumenty finansowe. Będziesz musiał pokazać regularne przychody – mogą być one mniejsze, ale stabilne, nieuzależnione tylko od sezonowej koniunktury w branży.

Bank sprawdzi cię też pod kątem, w jaki sposób kredyt inwestycyjny wpłynie na przyszłe wyniki finansowe twojej firmy, czy twoje plany są realne oraz o ile ma szansę wzrosnąć wartość rozwijanej przez ciebie marki.

Przygotuj się na to, że szczegółowo przeanalizuje twoje zabezpieczenia i biznesplan. Przed udzieleniem kredytu inwestycyjnego będzie oczekiwać od ciebie włożenia co najmniej 20-procentowego wkładu własnego w inwestycję.

 


Jak przebiega bankowa inwestycja?

 • bank sprawdza wykorzystanie przez ciebie środków z kredytu, np. wysyłając pracowników do zbadania postępów w inwestycji,
 • bank może część pieniędzy wysłać bezpośrednio do podwykonawców inwestycji na podstawie dostarczonych faktur.

 

Udzielenie i spłata kredytu:

 • Inwestycja może być finansowana w postaci otwartej linii kredytowej,
 • Raty płacisz w równej wielkości przez cały okres kredytowania,
 • Wysokość raty jest stała, ale zmniejsza się wysokość odsetek,
 • Masz możliwość spłacania kredytu, np. w ratach co kilka miesięcy, albo w tylko w dwóch transzach,
 • Bank może zastosować karencję w spłacie kapitału kredytu do momentu odzyskania zdolności do przynoszenia zysków przez twoją firmę.

 

 

Co możesz sfinansować kredytem inwestycyjnym?

Kredytem możesz zapłacić za środki trwałe dla firmy, czyli samochody, maszyny, urządzenia (krótko i średnioterminowe kredyty na wyposażenie). Także za zakup, budowę, rozbudowę, obiektów związanych z działalnością gospodarczą. Możesz podeprzeć nim restrukturyzację, czyli przebudowę struktury przedsiębiorstwa. Albo nawet sfinansować nim inwestycję związaną z budynkiem przeznaczonym na wynajem.

 

Przykład:
Młody przedsiębiorca chce pożyczyć 30 tys. zł na 2 lata. Wybiera ofertę banku, który proponuje oprocentowanie 5% i równe raty przez cały czas trwania spłaty. Dodatkowo bank pobiera prowizję w wys. 1% wartości kredytu, co w tym wypadku wyniesie 300 zł. Przedsiębiorca musi też wykupić ubezpieczenie, które wyniesie 30 zł miesięcznie. Znając już wszystkie dane dotyczące kredytu, przeanalizujmy, jakie korzyści odniesie przedsiębiorca, wliczając opłaty związane z kredytem w koszty prowadzenia działalności. Przedsiębiorca ma przychody w wys. 6 tys. zł miesięcznie.

Stałe koszty, które ponosi co miesiąc, takie jak opłata za telefon, Internet, wynajem biura wynoszą łącznie 2000 zł. Pozostaje mu więc suma 4000 zł. Jeśli zdecyduje się na kredyt na powyższych warunkach, będzie mógł dokonać następujących odliczeń opłat bankowych w pierwszym miesiącu po skorzystaniu z kredytu: 4000 zł –125 (odsetki od kredytu) – 30 zł (ubezpieczenie) – 300 zł (prowizja) = 3545 zł (źródło: mojafirma.Infor.pl)