Podczas szkolenia online o dotacjach unijnych zostało poruszonych wiele ciekawych wątków w pytaniach od Was. Choć do tematu jeszcze będziemy nieraz wracać w osobnych artykułach, już teraz, zgodnie z obietnicą, odpowiadamy na najciekawsze z nich!

 

Czy jak ktoś rozpoczął działalność i wziął dotację z pup to może brać następną dotację czy musi odczekać jakiś okres? chodzi o branże IT i instalatorstwo?

 

Jeśli nie ma ograniczeń zapisanych w programie, z którego moglibyście startować o dotację, ani nie wystąpi podwójne finansowanie tych samych kosztów, to nie ma przeszkód.

 

Czy żeby dostać dotacje unijną należy być osobą bezrobotną ?

 

Osobą bezrobotną należy być tylko w przypadku chęci skorzystania z konkursów Powiatowych Urzędów Pracy celem samozatrudnienia. W pozostałych przypadkach należy prowadzić działalność gospodarczą w dowolnej formie.

 

Czy dotacje można przeznaczyć na zakup całości/części nieruchomości ?

 

Zakup nieruchomości finansowany jest najczęściej do określonej wysokości. Zależy od zapisów konkretnego programu/działania. Zwyczajowo do 10% kosztów kwalifikowanych (budżetu).

 

Czy w obecnej perspektywie UE przewidziane jest wsparcie dla MŚP, które uzyskały dodatcję we wcześniejszej perspektywie UE?

 

Zdecydowanie tak. Uzyskanie dotacji w poprzedniej Perspektywie nie wpływają niekorzystnie na pozyskanie środków w nowej perspektywie dodatkowo można uzyskać punkty za zdobycie doświadczenia w tej dziedzinie.

 

Czy dotacje na innowacje są udzielane w całości czy trzeba mieć jakieś środki własne aby otrzymać taką dotację ?

 

Należy mieć środki własne na pokrycie kosztów niekwalifikowanych oraz na pokrycie wkładu własnego, czyli różnicę pomiędzy otrzymaną dotacją a pozostałą kwotą (w tym VAT, jeśli jesteśmy płatnikami VAT).

 

Jakie możliwości daje zgłoszenie patentowe dla programów B+R? Czy koniecznym jest zatrudnienie naukowca z tytułem dr?

 

Zgłoszenie Patentowe pokazuje, że mamy doświadczenie w zakresie badań I tym samym obrazuje wykonalność projektu pod kątem do świadczenia w zakresie działalności badawczo-rozwojowej. Nie jest konieczne zatrudnienie naukowca z tytułem doktora, niemniej należy wykazać że nasz potencjał kadrowy jest wystarczający do realizacji projektu.

 

Gdzie znaleźć bieżące informacje nt ogłaszanych konkursów?

 

Bieżące nabory dostępne są na stronach Regionalnych Programów Operacyjnych dla danego województwa, stronach parp.gov.pl, ncbir.gov.pl, power.gov.pl, nfosigw.gov.pl oraz funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Czy o dotacje mogą się starać firmy na stracie?

 

Firmy na starcie zdecydowanie mogą starać się o wsparcie i są na równi traktowane z firmami , które istnieją już od kilku lat. Wyjątkiem są programy przewidziane dla przedsiębiorstw które działają już co najmniej 2 lata i jest to określone już w ogłoszeniu o konkursie.

 

Czy można uzyskać dofinansowanie do zakupu sprzętu, który nabyć można tylko za granicą?

 

Tak. Jeśli najlepsza oferta jest z zagranicy, nie ma ograniczeń, co do pochodzenia sprzętu

 

Czy dotacje trzeba zwracać ?

 

Dotacje to jedyne bezzwrotne źródło przychodu w Polsce. Jeśli dobrze przeprowadzimy projekt dotacje są bezzwrotną formą pomocy. Zwrot dotacji następuje tylko w przypadkach nie zrealizowania projektu lub przeprowadzenia go niezgodnie z obowiązującym prawem (np. oszustwa w wyborach oferentów).